Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

realizacje

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

8 października, 2022

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Modernizacja ulic: Ks. J. Popiełuszki i Hetmańskiej w Białymstoku. Podlaskie – teren inwestycyjny

Wartość projektu: 1.875.000,00 euro
Inwestor: Urząd Miejski w Białymstoku