Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

realizacje

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

11 października, 2022

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy

Wartość projektu: 1.018.689,00 euro
Inwestor: Gmina Miejska Świeradów Zdrój