Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

realizacje

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

17 października, 2022

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Wartość projektu: 20.471.500,00 euro
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu