Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

realizacje

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

17 września, 2022

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów

Wartość projektu: 1.913.465,00 euro
Inwestor: Gmina Andrychów