Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

realizacje

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

11 października, 2022

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Modernizacja końcowego odcinka linii 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wartość projektu: 602.181,00 euro
Inwestor: Miasto Katowice