Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

realizacje

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

13 października, 2022

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Modernizacja instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z odzyskiem energii

Wartość projektu: 2.490.750,00 euro
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach