Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

realizacje

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

13 października, 2022

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka

Wartość projektu: 329.747.196,00 euro
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.