Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Aquapark Suwałki

realizacje

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią

29 września, 2022

Aquapark Suwałki

Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią

Wartość projektu: 11.820.377,00 euro
Inwestor: Miasto Suwałki