Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

realizacje

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin

11 października, 2022

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa- Modlin Sp. z o.o.