Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Likwidacja wykluczenia informacyjnego

realizacje

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

12 października, 2022

Likwidacja wykluczenia informacyjnego

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Wartość projektu: 53.750.000,00 euro
Inwestor: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. w Gliwicach