Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Instytut Weterynaryjny Puławy

realizacje

Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach

10 października, 2022

Instytut Weterynaryjny Puławy

Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach

Wartość projektu: 8.479.000,00 euro
Inwestor: Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująca i Kontraktująca