Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. Świętokrzyskiego do Krakowa – odcinek: Moczydło (granica woj. Świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)

16 czerwca, 2023

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. Świętokrzyskiego do Krakowa odcinek: Moczydło (granica woj. Świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)

Wartość projektu: 755 272 186,45 zł
Inwestor: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad