Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym na wszystkich etapach Inwestycji wraz z dostarczeniem usługi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

21 czerwca, 2023

Kompleksowe zarządzanie procesem inwestycyjnym na wszystkich etapach Inwestycji wraz z dostarczeniem usługi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inwestor: IKEA INGKA CENTRES