Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

realizacje

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

13 października, 2022

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Wartość projektu: 47.815.258,00 euro
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.