Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

realizacje

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

13 października, 2022

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Szprotawa

Wartość projektu: 26.726.926,00 euro
Inwestor: Gmina Szprotawa