Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

realizacje

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

13 października, 2022

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Wartość projektu: 49.192.641,00 euro
Inwestor: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.