Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

realizacje

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

13 października, 2022

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

Karkonoski system wodociągów i kanalizacji, etap I

Wartość projektu: 78.360.059,00 euro
Inwestor: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.