Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Inwestycje realizowane na terenie działania zakładu zachodniego PKP Intercity

16 czerwca, 2023

Inwestycje realizowane na terenie działania zakładu zachodniego PKP Intercity

Inwestor: PKP INTERCITY S.A.