Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Gospodarka ściekowa Zawiercia

realizacje

Gospodarka ściekowa Zawiercia

13 października, 2022

Gospodarka ściekowa Zawiercia

Gospodarka ściekowa Zawiercia

Wartość projektu: 26.000.000,00 euro
Inwestor: Gmina Zawiercie