Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

realizacje

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

13 października, 2022

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Gospodarka ściekowa na terenie gmin: Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów

Wartość projektu: 33.895.000,00 euro
Inwestor: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.