Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

realizacje

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

21 września, 2022

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wartość projektu: 5.798.223,00 euro
Inwestor: Muzeum Narodowe w Krakowie