Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

realizacje

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

13 października, 2022

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów

Wartość projektu: 39.862.279,00 euro
Inwestor: Gmina Brwinów