Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

realizacje

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

13 października, 2022

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II

Wartość projektu: 178.625.000,00 euro
Inwestor: Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o w Bydgoszczy