Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

realizacje

Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny: Część I: wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości; Część II: Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego na działce nr ew 8

29 września, 2022

Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny

Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny: Część I: wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości; Część II: Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego na działce nr ew 8

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.