Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

realizacje

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

1 października, 2022

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Budowa zakładu produkcyjnego Fabryki Broni Łucznik – Radom sp. z o.o., przy ul. J. Olędzkiego

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.