Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Trasy Przemysłowej

realizacje

Budowa Trasy Przemysłowej

8 października, 2022

Budowa Trasy Przemysłowej

Budowa Trasy Przemysłowej

Wartość robót budowlanych: 2.178.000,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu