Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

16 czerwca, 2023

Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

Inwestor: PKP CARGO TERMIALE Sp. z o.o.