Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

realizacje

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 października, 2022

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wartość projektu: 13.432.106,00 euro
Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lublinie