Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Szpital pediatryczny WUM

realizacje

Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

17 października, 2022

Szpital pediatryczny WUM

Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wartość projektu: 137.690.250,00 euro
Inwestor: Warszawski Uniwersytet Medyczny