Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

realizacje

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic – ITS

11 października, 2022

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic - ITS

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic – ITS

Wartość robót budowlanych: 83.277.517,00 euro
Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów