Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

realizacje

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

12 września, 2022

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Budowa specjalistycznej kliniki centrum pomocy i rehabilitacji „Budzik” dla dorosłych

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?”