Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

realizacje

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

15 września, 2022

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w PPP

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa