Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

realizacje

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

22 września, 2022

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Budowa siedziby Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Wartość projektu: 6.140.763,00 euro
Inwestor: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk