Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów - Kiełczów

realizacje

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów – Kiełczów

13 października, 2022

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów - Kiełczów

Budowa sieci światłowodowej na odcinku Wierzchowice – Czeszów – Kiełczów

Wartość projektu: 18.405.167,00 euro
Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.