Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

realizacje

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

13 października, 2022

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną
Inwestor: PERN S.A.