Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

NCBJ Świerk

realizacje

Budowa Parku Naukowo-Technologicznego z modernizacja infrastruktury towarzyszącej Ośrodka w Świerku – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

16 października, 2022

NCBJ Świerk

Budowa Parku Naukowo-Technologicznego z modernizacja infrastruktury towarzyszącej Ośrodka w Świerku – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Wartość projektu: 12.500.000,00 euro
Inwestor: Narodowe Centrum Badań Jądrowych