Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

realizacje

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

8 października, 2022

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I

Wartość robót budowlanych: 2.917.763,00 euro
Inwestor :Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu