Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

realizacje

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

10 października, 2022

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

Budowa obwodnicy m. Wyrzysk w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz

Wartość robót budowlanych: 41.455.973,00 euro
Inwestor: GDDKiA