Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

realizacje

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

8 października, 2022

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

Budowa obwodnicy m. Sława w ciągu dróg wojewódzkich nr 318 i 278

Wartość projektu: 2.872.496,00 euro
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Zielona Góra