Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

realizacje

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

10 października, 2022

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

Budowa obwodnicy m. Garwolin w ciągu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lublin od km 40+400 do km 53+197

Wartość robót budowlanych: 41.050.137,00 euro
Inwestor: GDDKiA