Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

realizacje

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

9 października, 2022

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski - granica państwa

Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Wartość projektu: 10.590.706,00 euro
Inwestor: GDDKiA