Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Terminal przeładunkowy

realizacje

Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Kutno – Etap 2, 3, 4

8 października, 2022

Terminal przeładunkowy

Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Kutno – Etap 2, 3, 4

Wartość projektu: 6.833.933,00 euro
Inwestor: PCC INTERMODAL S.A. z siedzibą w Gdyni