Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

realizacje

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

10 października, 2022

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego

Wartość projektu: 26.532.307,00 euro
Inwestor: Gmina Olsztyn Urząd Miasta Olsztyn