Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Muzeum Śląskie w Katowicach

realizacje

Budowa Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach

14 października, 2022

Muzeum Śląskie w Katowicach

Budowa Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach

Wartość projektu: 68.430.000,00 euro
Inwestor: Muzeum Śląskie w Katowicach