Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

realizacje

Budowa nowego budynku – siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

16 września, 2022

Budowa nowego budynku - siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Budowa nowego budynku – siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wartość projektu: 1.411.000,00 euro
Inwestor: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie