Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa myjni taboru kolejowego

realizacje

Budowa myjni taboru kolejowego

11 października, 2022

Budowa myjni taboru kolejowego

Budowa myjni taboru kolejowego

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Koleje Mazowieckie sp. z.o.o. w Warszawie