Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

realizacje

Budowa kotłowni gazowej 5x32MWt w PGE EnergiaCiepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

21 czerwca, 2023

Budowa kotłowni gazowej 5x32MWt w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.