Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

realizacje

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego – przygotowanie i realizacja projektu PPP

13 września, 2022

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego - przygotowanie i realizacja projektu PPP

Budowa Konstancińskiego Centrum Uzdrowiskowego – przygotowanie i realizacja projektu PPP

Wartość projektu: Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.
Inwestor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju