Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

realizacje

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

13 października, 2022

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu

Wartość projektu: 25.245.050,00 euro
Inwestor: Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.