Zapewniamy kompleksowe prowadzenie każdej inwestycji – od przygotowania dokumentacji, usług pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej, poprzez nadzór inwestorski, usługę inwestora zastępczego, zarządzanie inwestycją - aż po końcowe rozliczenie, rozruch i inne usługi niezbędne do odbioru ostatecznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

realizacje

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

13 października, 2022

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Wartość projektu: 46.250.000,00 euro
Inwestor: Wodociąg Marecki sp. z o.o.